top of page
Školné
Žádné dostupné plányPlány, které jsou dostupné ke koupi najdete zde.
šťastné děti

Dopolední program - měsíční

Po - Pá, od 7:00 - 12:30 nebo 12:00- 17:00

 - výuka dlě Školního vzdělávacího programu , viz. harmonogram MŠ

- angličtina 5 x týdně

- individuální práce s předškoláky a nadanými dětmi

- snížený počet dětí ve třídách

- výuka také s využitím interaktivní ch tabulí a tabletů

- Turisťáček

- účast na projektovém vyučování

- více kroužků (němčina, Inline, Lyžování, Judo, Tanec, Rodilý mluvčí AJ) v programu MŠ

Cena programu/měsíčně

4900 Kč

- školné je paušální, v případě nemoci se navrací

přátelé navždy

Celodenní program - měsíční

Po - Pá, od 7:00 - 17:00

- výuka dle Školního vzdělávacího programu, viz. harmonogram MŠ

- angličtina 7 x týdně,

- kroužek keramiky 2 x týdně,

- individuální práce s předškoláky a nadanými dětmi

- snížený počet dětí ve třídách

- výuka také s využitím interaktivních tabulí a tabletů 

- Klub nadaných dětí

- logopedická prevence

- flétna u vybraných tříd

- Turisťáček

- účast na projektovém vyučování

- více kroužků (němčina, Inline, Lyžování, Judo, Tanec, Rodilý mluvčí AJ) v programu MŠ

Cena programu/měsíčně

5500 Kč

- školné je paušální, v případě nemoci se nevrací

Kid Malování

Jednodenní - celý den

Po - Pá, od 7:00 - 17:00

- výuka dle Školního vzdělávacího programu, viz. harmonogram MŠ

- Aj 7 x týdně,

- keramíka 2 x týdně

- snížený počet dětí ve třídách

- více v programu MŠ

Cena programu/den

900 Kč

- pouze pro děti nezapsané již v MŠ a při volné kapacitě MŠ

Sleva na školkovné

Využijte roční slevy na školkovné. Za rok 2023 činí tato sleva 17300,-.

Do MŠ je nutné předat předvyplněný formulář.

Zdarma 6 adaptačních dní během letních prádnin pro nově přijaté děti od 1.9.

Potvrzení o úhradě školného .doc

Potvrzení o úhradě školného .pdf

Zvýhodněné školné pro sourozence

Školné pro staršího sourozence v MŠ:

 

Celodenní program: 4900,-

Půldenní program: 4100,-

Stravování

Strava se hradí Školní jídelně Řezníčkova  druhem platby uvedeným v přihlášce ke stravování,

 

Celodenní strava:  52,- za den (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim).  Stravu v naší MŠ dětem částečně dotuje státní rozpočet ČR a mateřská škola. 
 

bottom of page