Školné

Nejsou dostupné žádné plány

šťastné děti

Dopolední program - měsíční

Po - Pá od 7:00 - 12:30 nebo 12:00- 17:00

 - výuka dlě Školního vzdělávacího programu , viz. harmonogram MŠ

- angličtina 5 x týdně

Cena programu/měsíčně

3800 Kč

- školné je paušální, v případě nemoci se navrací

přátelé navždy

Celodenní program - měsíční

Po - Pá od 7:00 - 17:00

- výuka dle Školního vzdělávacího programu, viz. harmonogram MŠ

- AJ 7 x týdně,

- keramika 2 x týdně

Cena programu/měsíčně

4800 Kč 

- školné je paušální, v případě nemoci se nevrací

přátelé navždy

Jednodenní - celý den

Po - Pá od 7:00 - 17:00

- výuka dle Školního vzdělávacího programu, viz. harmonogram MŠ

- Aj 7 x týdně,

- keramíka 2 x týdně

Cena programu/den

700 Kč

  • pouze pro děti nezapsané již v MŠ a při volné kapacitě MŠ

Sleva na dani z příjmu, tzv. Školkovné

- MŠ vydává zákonným zástupcům každoročně potvrzení o úhradě školného, rodič si může takto uplatnit slevu na dani 15200 Kč v roce 2021, 16200 Kč v roce 2022

Stravování

- strava se hradí Školní jídelně Řezníčkova  druhem platby uvedeným v přihlášce ke stravování,

 

- od 1.1.2022 je cena celodenní stravy  46,- za den (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim).