top of page

MŠ JAZYKOVÁ
A UMĚLECKÁ 
s.r.o

Historie

Severní polární záře

MŠ jazyková a umělecká s.r.o. působí v oblasti předškolního vzdělávání od roku 2011, kdy byla také zapsána do rejstříku škol splňujících náročnější legislativní požadavky MŠMT.

Během následujících školních roků průběžně inovovala vlastní školní vzdělávací program, se zakomponovanými poznatky ze stáží  na zahraničních mateřských školách. Postupně se stala předškolním zařízením s nejširší nabídkou vzdělávacích aktivit se sníženým počtem dětí ve třídách, výukou cizích jazyků (Aj, Nj), v roce 2018 získala také status Mensa Česko školky za nadstandardní individuální program pro nadané děti a aplikování prvků NTC learningu do vzdělávacího programu.

Naše školka má také jednu větší sestru, Moravskou střední školu v Olomouci, kde navštěvujeme např. cvičnou kuchyni, výtvarné ateliéry nebo náš fotoateliér. Nad rámec standardu dále s partnery nabízíme další činnosti

(AJ s rodilým mluvčím, výuky němčiny, tanec, judo, In-line bruslení, lyžování).

moravska střední škola
Severní polární záře

MŠ má již ve standardním programu výuku na interaktivních tabulích

a chromebook, výuku anglického jazyka až 7x týdně, kroužek keramiky, kroužek flétny, tělovýchovné činnosti, cílený je rozvoj matematicko-logické, lingvistické, předčtenářské, hudební, interpersonální oblasti.

Severní polární záře
Severní polární záře

Od roku 2024 došlo ke změně názvu školy na Mateřská škola  AUROA PRESCHOOL ACADEMY s.r.o. a stěžejním krokem byla také implementace finského kurikula vzdělávání do našeho výchovně vzdělávacího procesu. 

Naše mateřská škola se tak zařadila do celosvětové rodiny poskytovatelů nejvyšší kvality předškolního vzdělávání využívající silné platformy pro výchovně-vzdělávací proces.

Aurora MŠ jazyková a umělecká s.r.o.
MŠ jazyková a umělecká s.r.o.

PRVNÍ OPRAVDOVÁ PŘÁTELSTVÍ

bottom of page