Úřední deska

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Přijati:

Reg. číslo:

1/2021          11/2021            21/2021

2/2021          12/2021            22/2022

3/2021          13/2021            23/2021

4/2021          14/2021            24/2021

5/2021          15/2021

6/2021          16/2021

7/2021          17/2021

8/2021          18/2021

9/2021          19/2021

10/2021        20/2021

 

Datum vyvěšení: 17.5.2021

Datum sejmutí: 15.6.2021

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitele mateřské školy.

V Olomouci 17.5.2021

Ing. David Žižlavský

 

 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠK. ROK 2021/2022

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 proběhne dálkovou formou, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Příjem žádostí je stanoven od 2.5.2021 do 16.5.2021.
Podání žádosti
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (dnp3nyn),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skolka@ms-olomouc.cz (pokud posláno prostým emailem, musí zákonný zástupce potvrdit do 5 dnů v MŠ)
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Doložení řádného očkování dítěte
1, Doložené potvrzení o řádném očkování dítěte (ke stažení na webu školy Evidenční list dítěte 2021)

zadost o prijeti ditete do MS.doc

zadost o prijeti ditete do MS.pdf

Zápis 2021-2022

Zápis 2021-2022

Směrnice GDPR

 

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) pro naši školu jmenována

Ing. Adéla Žižlavská

adela.zizlavska@gmail.cz

tel: 721834121, 737009126