top of page

Úřední deska

ZÁPIS DO MŠ NA ŠK. ROK 2022/2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 se koná 12.5.2022 v budově MŠ, Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc od 16:45. Vstup do budovy bude umožněn skutečně nejdříve v 16:45. Děkujeme předem za pochopení.

 

Informace ke konání Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roc 2022/2023 - klikni zde

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 1.9. 2022

Reg. číslo - přijato od 1.9.2022

236

232

226

Nedílnou součástí přijetí k předškolním vzdělávání v MŠ JAZYKOVÉ A UMĚLECKÉ je podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání. K podpisu smlouvy o poskytnutí vzdělání se přijatí uchazeči dostaví dne 17.5. mezi 9:00-10:00 do ředitelny MŠ.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání.

Hlavním zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné „ Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a vyplněného a lékařem potvrzeného ´´Evidenčního listu ´´věcně a místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Mateřská škola, jejímž vykonavatelem je ředitel MŠ. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci. Zákonný zástupce podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a s přiděleným registračním číslem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) pro naši školu jmenována

Ing. Adéla Žižlavská

adela.zizlavska@gmail.cz

tel: 721834121

bottom of page