top of page

Transverzální dovednosti

Protože se svět kolem nás neustále mění, musíme se naučit rychle se přizpůsobovat. Schopnost propojit různé oblasti znalostí a dovedností je základem osobního růstu, studia, práce a občanské angažovanosti jak nyní, tak i v budoucnu.Průřezové dovednosti se týkají znalostí, dovedností, hodnot, postojů a vůle, stejně jako schopnosti aplikovat takové znalosti a dovednosti podle potřeby v jakékoli situaci. Člověk začíná rozvíjet průřezovou kompetenci v mladém věku a v průběhu času ji dále posiluje studiem různých předmětů a dovedností a účastí na každodenních činnostech a interakcích. Naše osnovy pokrývají širokou škálu oblastí učení, takže děti získávají mnoho různých dovedností a schopností, které přispějí k jejich průřezové kompetenci.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page