top of page

Učení se děje všude a neustále

Věříme, že učení dětí není omezeno na konkrétní činnosti nebo třídu. Každá situace a okamžik je šancí naučit se něco nového. Úlohou našich učitelů je rozpoznat tyto okamžiky – jako je zouvání bot, jídlo nebo prozkoumávání přírody – a podporovat příležitosti k učení, protože děti se nejlépe učí, když je to použitelné pro jejich vlastní životy a osobní zkušenosti. Děti si například před odchodem ven upraví oblečení podle počasí a prodiskutují, proč se tak rozhodly, a v době jídla učitelé podporují konverzaci, aby si mohly procvičit své sociální dovednosti.
Děti se také hodně učí metodou pokusů a omylů. Okamžiky neúspěchu nás často naučí mnohem víc než okamžiky úspěchu. Když děti neuspějí v úkolu nebo činnosti hned, naučí se vytrvat a najít různé způsoby, jak k problému přistupovat. Ještě důležitější je, že se naučí, jak zvládat zklamání a frustraci, která přichází ze selhání, a jak na tyto pocity reagovat. Povzbuzujeme děti, aby vydržely a zkusily to znovu, protože to buduje odolnost a odhodlání, což jsou obě klíčové schopnosti.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page