Projekty
 
MŠ se zúčastňuje různých  projektů: zahraniční spolupráce mateřských škol,  ekologické projekty, vzdělávací projekty, aj.
etwinning_edited.jpg

E-Twinning

V rámci projektu eTwinning realizují dvě a více škol z různých zemí vzdělávací aktivitu na dálku, to vše prostřednictvím digitálních technologií. Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce dětí, žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. Učitelé spolupracují a organizují aktivity pro své děti, žáky a studenty.

Cute Monster

Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví a je účinným způsobem, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

organické Mrkev

Mrkvička

Mrkvička (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007. Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti environmentálního vzdělávání.

Dětské kartáčky na zuby 2

Dental preventation

Preventivní program Dental Prevention je zaměřen na  vzdělávání v oblasti dentálního zdraví.

Cílem je naučit dospělé i děti  „jak správně pečovat o zuby a dásně“. Teorie nestačí, nikdo se nenaučí správné techniky čištění pouze na základě písemně nebo ústně předaných instrukcí. Správnou techniku se lze naučit pouze, pokud je teoretická část doplněna praktickým nácvikem.

Tvorba Květinová výzdoba

Projektový den - Floristika

V rámci projektového dne na téma Aranžování květin navštívila MŠ vedoucí praxe oboru Aranžér naší MORAVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY. Děti měly možnost si vyzkoušet netradiční techniky zdobení květin a seznámit se s žákyněmi střední školy.  

ekoškola.png

Ekoškolka

Jedná se o program do škol, který učí děti zlepšovat životní prostředí v místě, kde žijí. V Ekoškole se děti učí pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat. Součástí je samozřejmě informování okolí o tom, co se děti dozvěděly a případně ovlivňovat rodiče, přátele a celkově společenství, jehož jsou součástí.

56632009_2135167633217812_3757865301874573312_n.jpg

Etiketa stolování

Na naší Moravské střední škole měly děti možnost se v rámci projektového dne Etiketa stolování setkat s další generací žáků, tentokrát oboru Kuchař-číšník. Děti se učily etiketě stolování a měly možnost ochutntat nejrůznějších dobrot.

primavizus_edited.jpg

Vyšetření zraku v MŠ

Společnost Prima Vizus, o.p.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje ambulantní zdravotní péči v oboru ortoptika-pleoptika. Měření zraku se provádí pomocí speciální diagnostické kamery PlusoptiX. Vyšetření je bezkontaktní. Provádí se ze vzdálenosti jednoho metru, trvá velmi krátce a je naprosto bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Přístroj po dobu vyšetření vydává příjemné zvukové i světelné efekty, které upoutají pozornost dítěte.

285478945_404245755047454_9035681513841147423_n.jpg

Projektový den-Vida centrum Brno

Projektový den ve Vida centru v Brně s doprovodným programem Velryba a Albatros, dále s možností vyzkoušet si nejrůznější zařízení a mechanismy vědy. Kompletní program byl zřízen na náklady školky. Termín realizace 24.5. 2022