top of page

MŠ SE ZÚČASTŇUJE RŮZNÝCH PROJEKTŮ:

zahraniční spolupráce mateřských škol, ekologické projekty, vzdělávací projekty, aj.

Projekty

Vlajka Evropské unie
Projekt Báječná školka I. z prostředků ESF
a MŠMT

Projekt „Báječná školka I.“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Báječná školka I.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002230

Operační program: OP JAK

Délka trvání projektu: 01. 10. 2022 – 30. 09. 2024

Výše dotace: 419 936 Kč

Aktivity:

1.I/1 Školní asistent MŠ

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Chlapec s kočkou
Projektový den v MŠ

V první fázi projektového dne se děti seznámily se sýkorkou (plstěná pomůcka, průvodce programem).

 

Venku měly děti za úkol pátrat po obrázcích ptáčků a s nimi se pak proletět po zahradě. Následně byla realizována pohybová hra, při které si děti ukázaly různé druhy semínek a určovaly, které jsou vhodné pro různé druhy ptáků.

 

Po přestávce děti zavolaly strakapouda (průvodce), který přinesl materiál na výrobu ptačí budky s krmítkem. Po sestavení krmítek ve skupinách se děti opět přesunuly ven, kde si hrou na ptáčky a kočku vyzkoušely zobání a útěk před kočkou.

 

MŠ jazyková a umělecká s.r.o.
Projektový den
Vida centrum Brno

Projektový den mimo školu 24.5.2022 byl realizován kompletně na náklady mateřské školy, včetně dopravy dětí do Brna a zpět.

 

Celková expozice velmi hravou a také poutavou formou přiblížila dětem různé oblasti vědních oborů. Děti si mohly vyzkoušet veškeré exponáty. Některé se jim líbily více jako např. dopravní hřiště, kuličková dráha, mluvící auto, vodní hrátky a mlýny a některé méně.

 

Velmi zajímavý byl exponát tanec barev, kde byl názorně předveden vznik barem, rozklad světla a děti si mohly vytvořit také vlastní duhu pomocí CD.

MŠ jazyková a umělecká s.r.o.
Dental preventation

Preventivní program Dental Prevention je zaměřen na  vzdělávání v oblasti dentálního zdraví.

Cílem je naučit dospělé i děti  „jak správně pečovat o zuby a dásně“. Teorie nestačí, nikdo se nenaučí správné techniky čištění pouze na základě písemně nebo ústně předaných instrukcí. Správnou techniku se lze naučit pouze, pokud je teoretická část doplněna praktickým nácvikem.

Aurora školka Olomouc
Projektový den
Floristika

V rámci projektového dne na téma Aranžování květin navštívila MŠ vedoucí praxe oboru Aranžér naší MORAVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY.

 

Děti měly možnost si vyzkoušet netradiční techniky zdobení květin a seznámit se s žákyněmi střední školy. 

Aurora preschool academy
Ekoškolka
ekoskola

Jedná se o program do škol, který učí děti zlepšovat životní prostředí v místě, kde žijí.

 

V Ekoškole se děti učí pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat.

 

Součástí je samozřejmě informování okolí o tom, co se děti dozvěděly a případně ovlivňovat rodiče, přátele a celkově společenství, jehož jsou součástí.

Aurora preschool academy
Etiketa stolování

Na naší Moravské střední škole měly děti možnost se v rámci projektového dne Etiketa stolování setkat s další generací žáků, tentokrát oboru Kuchař-číšník.

 

Děti se učily etiketě stolování a měly možnost ochutnat nejrůznějších dobrot.

Aurora preschool academy
Celé Česko
čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví a je účinným způsobem, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Aurora preschool academy
Projektový den
Vida centrum Brno

Projektový den ve Vida centru v Brně s doprovodným programem Velryba a Albatros, dále s možností vyzkoušet si nejrůznější zařízení a mechanismy vědy.

 

Kompletní program byl zřízen na náklady školky. Termín realizace 24.5. 2022

VELKÉ PROJEKTY
PRO TY NEJMENŠÍ

bottom of page