top of page

ŠKOLNÉ

Aurora školka Olomouc
školka Olomouc
Celodenní program - dítě od 3 let

Po - Pá, od 7:00 - 17:00

Školné již zahrnuje:

- výuka dle Školního vzdělávacího programu s finskou metodikou

- angličtina 5 x týdně

- kroužek keramiky 2 x týdně

- individuální práce s předškoláky a nadanými dětmi

- snížený počet dětí ve třídách

- výuka také s využitím interaktivních tabulí a tabletů 

- Klub nadaných dětí

- logopedická prevence

- flétna u vybraných tříd

- Turisťáček

- účast na projektovém vyučování

- možnost více kroužků (Němčina, Inline, Lyžování, Judo, Tanec, Rodilý mluvčí AJ) v programu

Cena programu (účinnost od 1.9.2024)

Roční školné 78000,- v měsíčních splátkách
- 5 týdnů otevření v červenci a srpnu již v ceně
školka Olomouc
Celodenní program - dítě do 3 let

Po - Pá, od 7:00 - 17:00

Školné již zahrnuje:

- výuka dle Školního vzdělávacího programu, viz harmonogram MŠ

- angličtina 5 x týdně + výuka CLIL

- kroužek keramiky 2 x týdně,

- snížený počet dětí ve třídách

- výuka také s využitím interaktivních tabulí a tabletů 

- účast na projektovém vyučování

Cena programu / měsíčně (účinnost od 1.9.2024)

7900 Kč
Sleva na školkovné

Využijte roční slevy na školkovné.

Za rok 2023 činí tato sleva 17300,-.

Do MŠ je nutné předat předvyplněný formulář. Od roku 2024 se sleva na dani za školkovné nařízením vlády ČR ruší.

Zdarma 6 adaptačních dní během letních prázdnin pro nově přijaté děti od 1.9.

Potvrzení o úhradě školného:

Stravování - nejlevněji mezi soukromými školkami v Olomouci

Strava se hradí Školní jídelně Řezníčkova  druhem platby uvedeným v přihlášce ke stravování.

 

Celodenní strava:  52,- za den (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim).

Stravu v naší MŠ částečně hradí mateřská škola a státní rozpočet ČR.

Aurora školka Olomouc
bottom of page