top of page

Tým 

Něco málo o nás

VEDENÍ MŠ

Ing. A. Žižlavská, PhD.

- jednatelka MŠ

- v MŠ se podílí na přípravě programu pro nadané děti

- mimo MŠ: výzkumný pracovník a projektový manažer výzkumného centra AdMaS při VUT Brno

Ing. D. Žižlavský

- ředitel MŠ

- v MŠ se podílí na přípravě programu pro nadané děti

- mimo MŠ působí jako EASA letecký instruktor,  

- SPŠ strojní, Univerzita T.B. ve Zlíně, University of applied sciences Ludwigshafen,  Vysoká škola podnikání, SŠ ekonomiky a cestovního ruchu, JŠ Lingua, UpLift, Lite, Letecká škola Flying academy CZE, USA, Licence dopravního pilota, Letecká akrobacie Bemoair CZ, záliby: letectví, námořní jachting, paragliding

+ 420 721834121

Emoji balóny
Emoji balóny

Bc. N. Muchová

učitelka Včelky

2015 - 2019       GJB a SPŠ Přerov - předškolní a mimoškolní pedagogika

2019 - 2022      Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika

-praxe jako pedagog, asistent pedagoga, pedagog volnočasových kroužků AJ, příměstských táborů

P. Bialasová, Dis.

učitelka Broučci

2009 - 2013      Gymnázium Hladnov

2018 - 2021        Vyšší odborná škola PRIGO

                          Předškolní a mimoškolní pedagogika

- trenér a lektor v taneční škole, koordinátor příměstských táborů

Emoji balóny
Emoji balóny

Mgr. V. Šašinková

učitelka Motýlci

2009-2013      Střední umělecká škola Ostrava, 

2013-2016       Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

2016-2020      Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

2017 -              Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

2021 -              Prigo VOŠ Olomouc (obor Předškolní  pedagogika)

2009-16          Příprava a vedení letních táborů pro děti ve věku 6-15 

Hra na zobcovou flétnu, klarinet, alt saxofon

Mgr. A. Faltysová

asistentka pedagoga, třída Motýlci

Střední pedagogická škola, Přerov - Pedagogické lyceum

Univerzita Palackého - Obecná lingvistika a teorie komunikace

Emoji balóny
Emoji balóny

Bc. R. Dostálová

asistentka pedagoga, třída Broučci

2012 -2017     Střední škola logistiky a chemie v Olomouci

2017               Jazyková škola Lingua v Olomouci

2018-2021      Univerzita Palackého v Olomouci - fakulta FTK obor: Trenérství a sport - pedagog volného času 

- vedení tanečních kroužků pro děti předškolního věku. Realizace skupinového cvičení vzdušné akrobacie, fitboxu a cvičení s vlastní vahou. 

Bc. N. Vykoukalová

školní asistetnka Včelky

- podpora práce pedagoga ve třídě Včelky

2011-2019        Gymnázium Šumperk

2019-2022      Univerzita Plackého - Speciální pedaogika intervence

- praxe v MŠ, Centrum sociálních služeb, aj.

Emoji balóny
Emoji balóny

R. Sandoval

Rodilý mluvčí AJ

bottom of page