Tým 

Něco málo o nás

VEDENÍ MŠ

Ing. A. Žižlavská, PhD.

- jednatelka MŠ

- v MŠ se podílí na přípravě programu pro nadané děti

- mimo MŠ: výzkumný pracovník a projektový manažer výzkumného centra AdMaS při VUT Brno

Ing. D. Žižlavský

- ředitel MŠ

- v MŠ se podílí na přípravě programu pro nadané děti

- mimo MŠ působí jako EASA letecký instruktor,  

- SPŠ strojní, Univerzita T.B. ve Zlíně, University of applied sciences Ludwigshafen,  Vysoká škola podnikání, SŠ ekonomiky a cestovního ruchu, JŠ Lingua, UpLift, Lite, Letecká škola Flying academy CZE, USA, Licence dopravního pilota, Letecká akrobacie Bemoair CZ, Licence vedení námořní jachty

+ 420 721834121

Emoji balóny
Emoji balóny

PhDr. B. Deutscherová, MBA

učitelka pověřená vedením, Motýlci

+420 728589113

PhDr. Beáta Deutscherová, MBA získala akademický titul v oboru předškolní pedagogiky na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a pokračuje v doktorském studijním programu v oblasti pedagogiky. Je členkou akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a členem Asociace předškolní výchovy a České asociace pedagogického výzkumu.

Pavla Bialasová, Dis.

učitelka Broučci

2009 - 2013      Gymnázium Hladnov

2018 - 2021       Vyšší odborná škola PRIGO

                         Předškolní a mimoškolní pedagogika

+420 728589113

Emoji balóny
Emoji balóny

Mgr. V. Šašinková

učitelka Motýlci

+420 728589113

2009-2013      Střední umělecká škola Ostrava, 

2013-2016       Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

2016-2020      Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

2017 -              Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

2021 -              Prigo VOŠ Olomouc (obor Předškolní  pedagogika)

2009-16          Příprava a vedení letních táborů pro děti ve věku 6-15 

Hra na zobcovou flétnu, klarinet, alt saxofon

Mgr. A. Faltysová

asistentka pedagoga

Střední pedagogická škola, Přerov - Pedagogické lyceum

Univerzita Palackého - Obecná lingvistika a teorie komunikace

 +420 728589113

Emoji balóny
Emoji balóny

Bc. R. Dostálová

asistentka pedagoga

 +420 728589113

2012 -2017 Střední škola logistiky a chemie v Olomouci

2017 Jazyková škola Lingua v Olomouci

2018-2021 Univerzita Palackého v Olomouci - fakulta FTK obor: Trenérství a sport - pedagog volného času 

Vedení tanečních kroužků pro děti předškolního věku. Realizace skupinového cvičení vzdušné akrobacie, fitboxu a cvičení s vlastní vahou. 

L. Žižlavská

školní asistentka

- personal info

+420602585912

Emoji balóny
Emoji balóny

Bc. Kristýna Dvorská

učitelka Včelky

- personal info