top of page

MATEŘSKÁ ŠKOLA JAZYKOVÁ A UMĚLECKÁ s.r.o.  při příležitosti implementace finského kurikula mění současně název na AURORA PRESCHOOL ACADEMY

aurora

MŠ AURORA 

PRESCHOOL ACADEMY

Přinášíme finské vzdělávání do Vašeho regionu

Kotva 1
aurora Olomouc

Proč se k nám přidat?

Kotva 2

Přinášíme do vašeho regionu světově uznávanou finskou vzdělávací metodiku, současně splňujeme požadavky českého rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jako mateřská škola akreditovaná MŠMT.

Ve finském předškolním vzdělávání je učení chápáno jako celoživotní proces. Učení probíhá aktivně s využitím přirozené zvídavosti dětí, jejich vůle zkoumat a radosti z objevování. Volná hra je přirozeným způsobem, jak se naučit fyzické, emocionální, sociální a intelektuální dovednosti, a hra je hlavní činností dětí ve finském raném vzdělávání.

Pro náš vzdělávací program využíváme platformu Teacher´s Toolkit. Třídy pro max. 14, 16 a 19 dětí.

Proč právě my?

Status Mensa školky od roku

2008

Jazyky na jednom místě

0

Na trhu jsme od roku

2001

Finská metodika

od roku

2014

V čem je finské školství jiné?

Výzkumy ukazují, že zavádění nových dovedností, když jsou děti připraveny je přijmout, vede k učení, nikoli k frustraci.

Finský vzdělávací systém podporuje učení a rozvoj dětí bez toxického stresu, který může pocházet z toho, že děti nutí učit se příliš mnoho a příliš brzy.

Každý se nejlépe učí, je-li řízen svými vlastními zájmy, a proto zájmy dětí hrají v jejich vzdělávání ústřední roli. Finský vzdělávací systém má velmi vysoké studijní výsledky s účelnou hrou a pečlivým vedením

od vysoce kvalifikovaných učitelů.

Učení je zábavnější a motivující, když se děti učí předměty, které jsou pro ně přirozeně zajímavé, takže děti pozorujeme a zpovídáme o jejich zájmech a tyto informace začleňujeme do našeho plánování. Děti mohou například hlasovat pro svůj vysněný výlet, učitel tato přání může kdykoliv realizovat.

Moderní škola v centru Olomouce

Aurora preschool academy

Místo nových přátel

Aurora preschool academy

Umělecké příležitosti

MŠ jazyková a umělecká s.r.o.

Jazykové výuky

MŠ jazyková a umělecká s.r.o.

Moderní technologie

MŠ jazyková a umělecká s.r.o.

Pět domén rozvoje raného dětství

Hra

S ohledem na tuto myšlenku může hra poskytnout nekonečné možnosti učení a podporuje dětskou kreativitu, zvídavost a sebevyjádření.

Emoční rozvoj

Sociálně-emocionální rozvoj znamená růst emocionální pohody, identity, nezávislosti, spolupráce a interakčních dovedností dítěte.

Tělesný vývoj

Tělesný vývoj se zaměřuje na tělesnou pohodu dítěte a jeho schopnost samostatně se starat o sebe.

Jazykové dovednosti

Rozvíjení jazykových dovedností pomáhá dětem cítit se sebevědomě, když se vyjadřují, ať už jde o své nápady, potřeby nebo názory.

Kognitivní vývoj

Kognitivní vývoj zahrnuje vývoj mentálních procesů, jako je paměť, rozsah pozornosti, myšlení a učení.

Partneři

moravská střední
judo do škol
preschool
olomouc
zš
english education
olomouc
olomoucký kraj
MENSA CESKO zakladni logo.jpg
Severní polární záře

,,Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole,,

Robert Fulghum

bottom of page