top of page

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Prohlédněte si jednotlivé činnosti a aktivity v naší školce

v ceně

školného

NTC learning
a nadané děti

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, která mají vědecký základ

v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let.

MŠ jazyková a umělecká s.r.o.
 • máme  status MENSA školky

 • denně individudální příprava předškoláků a nadaných dětí

 • 1x/14 dní proškolený pedagog pořádá odplodení KND (Klub nadaných dětí - max. 8 dětí)

v ceně

školného

Angličtina

- pondělí až pátek 09:00 - 09:20,

2 x týdně také odpoledne,

15:00-15:40

- výuka také s Chromebooky

a Smartboardy

MŠ jazyková a umělecká s.r.o.
 • příprava k budoucímu osvojování jazyků

 • uvědomování si existence různých jazyků (znalost více jazyků brát jako samozřejmost) – přirozená motivace k učení

 • zaměření se na získávání jazykového citu a předpokladů pro další jazykový vývoj dítěte

 • seznamování se s cizím jazykem a procvičování prvotní schopnosti porozumění cizímu jazyku

 • učení se hrou a dobrodružným poznáváním dětského prostředí z pohledu cizího jazyka

 • rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby – věci kolem nás, písně, básně, říkadla, pohádky a další dětem blízká témata

 • seznámení se s prací na interaktivní tabuli – práce s jazykovými a didakticky zaměřenými programy

Angličtina
rodilý mluvčí

- čtvrtek 10:00 - 10:45

- dobrovolná aktivita

- děti od 3 let

- od 1.9.2023 zvýšena cena ze strany poskytovatele kroužku na

2250 Kč / pololetí

Třída malby
 • komplexní jazykový kurz s rodilým mluvčím

 • malé skupiny (5-8 dětí ve skupině)

 • zábavný způsob výuky pomocí her a opakování po lektorovi

 • důraz na schopnost porozumět a komunikovat v angličtině

 • audio-vizuální vjemy a časté střídání typů činností pomáhají dětem plně se soustředit po celou dobu lekce

Němčina

- úterý, 14:30 - 15:15

- pro děti od 4 let

- dobrovolná aktivita

- 1200Kč/pololetí

MŠ jazyková a umělecká s.r.o.
 • příprava k budoucímu osvojování jazyků

 • uvědomování si existence různých jazyků (znalost více jazyků brát jako samozřejmost) – přirozená motivace k učení

 • zaměření se na získávání jazykového citu a předpokladů pro další jazykový vývoj dítěte

 • seznamování se s cizím jazykem a procvičování prvotní schopnosti porozumění cizímu jazyku

 • učení se hrou a dobrodružným poznáváním dětského prostředí z pohledu cizího jazyka

 • rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby – věci kolem nás, písně, básně, říkadla, pohádky a další dětem blízká témata

 • seznámení se s prací na interaktivní tabuli – práce s jazykovými a didakticky zaměřenými programy

v ceně

školného

Výtvarný ateliér

Výtvarný ateliér navštěvujeme v naší

Moravské střední škole nebo si vytáhneme malířské stojany přímo ve školce či na zahradě.

Aurora školka Olomouc
 • malba na svislou plochu s využitím malířských stojanů

 • rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky

 • další způsob malby/kreslení pro děti předškolního věku

v ceně

školného

Keramika

Pracujeme také s keramickou hlínou, 2 x týdně.

Malování keramiky Olomouc
 • rozvoj jemné motoriky (tvarování hlíny – váleček, koule, placka; práce s modelovací hmotou, samoschnoucí hmotou apod.)

 • rozvoj zrakové percepce

 • seznámení se s různými technikami práce s hlínou

 • seznámení se s materiálem a jeho specifickými vlastnostmi

 • tvoření a prožívání radosti z výsledku své tvorby

 • seznámení se s pracovními postupy a jejich dodržováním (co předchází, co následuje)

 • rozvíjí estetické cítění

In-line bruslení

- dopolední aktivita na hřišti

v blízkosti MŠ

- dobrovolná sezónní aktivita

- 4 lekce x 90 minut

- termíny v e-kalendáři akcí

- od 3,5 let

Aurora školka Olomouc
 • pomáhá dětem naučit se novou dovednost, zatímco se zároveň baví a cvičí.

 • posiluje rovnováhu, koordinaci a sílu nohou dětí.

 • umožňuje dětem sdílet zážitky a vytvářet přátelství s ostatními dětmi, kteří se učí bruslit.

 • podporuje fyzickou aktivitu a zdravý životní styl u dětí.

 • pomáhá dětem vybudovat si sebevědomí, když zdokonalují své dovednosti v bruslení.

Judo a sportovní přípravka

- čtvrtek 16:00 - 16:45

- dobrovolná aktivita

- od 3 let

- 1150 Kč/pololetí

Aurora školka Olomouc
 •  judo je bojový, obranný sport, který vychází ze základních prvků gymnastiky

 •  díky tomu bylo judo vybrané organizací UNESCO jako nejvhodnější sport pro děti, kde se děti učí pády nebo i kodex správného judisty

Lyžování

- kurz o pěti lekcích proběhne v zimě, bližší informace budou poskytnuty

 - dobrovolná aktivita

- od 3 let

školka Olomouc
 • výuka je vedena skupinovou formou

 • kurzy probíhají ve ski areálu  Hrubá Voda

 •  kurz lyžování je mimoškolním dobrovolným kroužkem organizován dodavatelem 

v ceně

školného

Flétna

- flétna pro předškoláky jako doplněk k hudební gramotnosti


- menší děti se seznamují

s Orffovými nástroji

Aurora školka Olomouc
 • rozvoj sluchové a hmatové percepce

 • rozvoj jemné motoriky

 • hra na zobcovou flétnu jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží u dětí (naučí se lépe ovládat svůj dech, dochází k pročištění dýchacích cest a cvičí se kapacita plic)

 • radost z hudby

v ceně

školného

Turisťáček

- to, co se naučíme se snažíme skutečně poznat

- tematické vycházky k poznání naučeného

Školní výlet v lese
 • Turistika pro děti je aktivita, která zahrnuje prozkoumávání a objevování přírody a outdoorových prostředí za účelem zábavy, vzdělání a fyzické aktivity. Cílem je propojit děti s přírodou, naučit je respektu k životnímu prostředí, rozvíjet dovednosti přežití a posilovat jejich týmovou práci a sociální dovednosti

v ceně

školného

Pečení

- zkoušíme také péct vánoční cukroví, jablečný závin nebo velikonočního beránka

- 3 - 4 x ročně

Pečení
 • Učení se základům vaření pomáhá dětem rozvíjet dovednosti v kuchyni, jako je míchání, krájení, vaření a pečení, což jsou dovednosti, které mohou využít po celý život

 • Vaření je skvělý způsob, jak povzbudit kreativitu u dětí.

 • Společné vaření může děti naučit spolupracovat s ostatními, komunikovat a řešit problémy jako tým

Tancování

- úterý, 16:00 - 16:45,

- cena 800,- / pololetí

- přihláška v MŠ

mládě, tanec, ák
 • Tanec poskytuje dětem příležitost k pohybu a cvičení, což je důležité pro zdraví a kondici.

 • Děti rozvíjejí svou koordinaci, rovnováhu a rytmus během tance, což přispívá k jejich celkovému motorickému rozvoji.

 • Tanec umožňuje dětem vyjádřit své emoce a city prostřednictvím pohybu a hudby, což podporuje jejich sebepojetí a sebevědomí.

bottom of page